Back to Home

Ofte stilte spørsmål

Therium Nordic tilbyr i samarbeid med Legal Insurance Group AS et forsikringsprodukt som dekker risiko for idømte saksomkostninger. Denne type forsikringsdekning er nytt i Norden, men har vært tilbudt en årrekke i blant annet UK. Therium Nordic og Legal Insurance Group samarbeider med AmTrust Legal, som er en ledende aktør og utsteder av ATE-forsikringer (After The Event). Les mer her: ATE-forsikring

Søksmålsfinansiering er en måte å finansiere et søksmål/en tvist som innebærer at den som finansierer (Therium) dekker deler eller alle kostnadene knyttet til å forfølge et krav, mot en andel av erstatningen dersom man vinner frem med kravet. Ved et eventuelt tap skal ikke finanseringspartneren ha noe vederlag. Advokaten får dekket sitt honorar uavhengig av utfall i saken.

Vi inviterer klienter til å ta kontakt med Therium pr. epost på adresse post@therium.no, og vi vil følge opp forespørselen under en konfidensialitetsavtale.
Vanligvis vil vi be om et sammendrag av saken fra din advokat, som inkluderer detaljer angående saken, grunnlag for kravet og et budsjett for å forfølge saken sammen med detaljer om motparten.

Vi tar imot forespørsler om finansiering direkte fra individuelle klienter, bedrifter og personer, eller grupper av personer. Det kan imidlertid være nyttig å få innspill fra advokatene som skal føre saken og vi vil ikke gjøre avtale om finansiering før klienten har valgt en advokat til å føre saken.

Therium kan gi anbefalinger og valget av advokater vil være relevant når Therium tar beslutning om å finansiere en sak eller ikke. Utover dette kan og vil Therium ikke instruere eller på noen måte påvirke advokatens arbeid.

Ikke nødvendigvis, selv om en uttalelse fra juridisk rådgiver ofte er til hjelp. Vi søker vanligvis å arbeide med den informasjon du har som en start.

Så fort vi mottar den første informasjonen vil vi indikere om vi er interessert i å gå videre med saken, og hvis dette er interessant vil vi normalt bli enige om kommersielle vilkår tidlig i prosessen. Vi vil da forberede saken for videre behandling i vår Investment Committee (investeringskomite) og forberede dokumentasjon. Tiden det tar kommer an på hvor kompleks saken er og hvor god informasjon som er gitt på forhånd. Men mange saker kan forberedes på noen uker. Saken vil så bli sendt til investeringskomiteen som vanligvis vil ta en avgjørelse på et enkeltstående møte. De vil så bekrefte godkjenningen av finansieringen samme dag.

Therium har ingen minimumsverdi på krav, men i individuelle saker vil Therium kunne investere mellom NOK 500 000 og NOK 5 000 000 i saker med minst 6-10 ganger beløpet av investeringen i forventet erstatning. Therium kan finansiere større saker hvis påkrevd.

Nei, Therium har ingen innflytelse på gjennomføring av saken. Det er et forhold mellom klienten og dennes advokat. Det gjelder også i vurdering av å akseptere et forlik.

Therium vil følge med i utviklingen og være interessert i framdriften av saken.

Ja, Therium kan finansiere et forsikringsprodukt som gir dekning for eventuell ileggelse av motpartens saksomkostninger. Les mer her: ATE-forsikring

Ja, forutsatt at disse kostnadene er inkludert i det godkjente finansieringsbudsjettet, uavhengig av om de allerede er betalt av klienten og er ubetalt ved inngåelse av finansieringsavtale.

Therium har bygget opp en bred base av investorer, men hovedfinansieringen kommer fra en større finansaktør som gir Therium en sikker og stabil tilgang på kapital.

Therium er aktive i en lang rekke jurisdiksjoner verden over. Therium er derfor i stand til å finansiere jurisdiksjoner hvor finansiering er lovlig. Politisk og prosessmessig risiko vil imidlertid bli vurdert.

Therium finansierer vanligvis ikke forbrukerkrav innen områder som personskader, feilbehandling eller skilsmisse.

Therium søker i dag i ikke ytterligere investeringskapital. Men interesserte bes kontakte John Byrne.

Therium er blant grunnleggerne av The Association of Litigation Funders of England and Wales, et selvregulerende organ som regulerer søksmålsfinansieringsindustrien i England og Wales. Therium støtter arbeidet til denne organisasjonen og oppfyller alle krav til dennes Code of Conduct.